Liên hệ

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN 

Email: khcn-htqt@vnu.edu.vn

ĐT:(04) 3754 9826

Địa chỉ:Phòng 201,Nhà E3 - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà nội, Việt Nam