Thông tin học bổng

Đợt ứng tuyển thứ 2 chương trình Học bổng Tài năng Samsung STP 2017

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG 2017

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG STP 2017: Là chương trình hợp tác giữa SAMSUNG và trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) nhằm góp phần thúc đẩy tạo nên nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cho các Kỹ sư/ Cử nhân tương lai trên con đường đi đến thành công của mình.

1. Quyền lợi của Sinh viên: