Thông tin học bổng

Thông báo Chương trình HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG 2017

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG 2017

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG STP 2017 là chương trình hợp tác giữa SAMSUNG và trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) nhằm góp phần thúc đẩy tạo nên nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cho các Kỹ sư/ Cử nhân tương lai trên con đường đi đến thành công của mình.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tham dự Hội thảo Tuyển dụng và cơ hội học bổng Samsung 2016

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển các ứng dụng di động trong giai đoạn 2014 - 2016, Trường Đại học Công nghệ đã phối hợp với Công ty Samsung tổ chức buổi Hội thảo tuyển dụng và cơ hội học bổng vào ngày 17/03/2016 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm và học bổng tại Samsung dành cho các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội