Sắp diễn ra

Đợt ứng tuyển thứ 2 chương trình Học bổng Tài năng Samsung STP 2017

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG 2017

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG STP 2017: Là chương trình hợp tác giữa SAMSUNG và trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) nhằm góp phần thúc đẩy tạo nên nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cho các Kỹ sư/ Cử nhân tương lai trên con đường đi đến thành công của mình.

1. Quyền lợi của Sinh viên:

Thông báo Chương trình HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG 2017

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG 2017

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG STP 2017 là chương trình hợp tác giữa SAMSUNG và trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) nhằm góp phần thúc đẩy tạo nên nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cho các Kỹ sư/ Cử nhân tương lai trên con đường đi đến thành công của mình.