Thông tin khóa học

THÔNG BÁO: Tổ chức các khóa học thuộc chương trình hợp tác với Samsung

Với mong muốn giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường những kiến thức, kỹ năng để đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ thông tin khi các bạn ra trường, tìm việc làm và trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực này, năm học 2016-2017, trong khuôn khổ hợp tác với Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam, Nhà Trường có tổ chức 2 khóa học:

LẬP TRÌNH BẰNG NGÔN NGỮ ANDROID & ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN

I.         TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Thông báo tổ chức các khóa học thuộc chương trình hợp tác với Samsung

Với mong muốn giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường những kiến thức, kỹ năng để đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ thông tin khi các bạn ra trường, tìm việc làm và trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực này, năm học 2016-2017, trong khuôn khổ hợp tác với Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam, Nhà Trường có tổ chức 2 khóa học:

LẬP TRÌNH BẰNG NGÔN NGỮ ANDROID &ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN

I. TỔNG QUAN KHÓA HỌC